Duben 2009

Váš příběh...

28. dubna 2009 v 21:46 | Anonym |  Váš příběh...podělte se s ostatními o vaše zkušenosti

Příběh...Pokračuji příběh mého přítele.Jak jsem psala o malém nádůrku plic.Nakonec po všech nepříjemných vyšetření se rozhodlo,že mu kus těch plic musejí odoperovat.Tak dnes byl den jeho zdlouhavé operace.Tedˇ leží na Jipu a modlím se,aby vše dobře dopadlo.Zítra pojedu zaním a napíši dál jak vše dopadne.Jsou to strašné nervy pro milující osobu.Nesmím před ním plakat,musím být v pohodě,ale nevím jak já to vše zvladnu.Musím být silná,aby měl ve mě oporu.


Tesco běh pro život 2009 !

19. dubna 2009 v 10:22 | www.behprozivot.cz |  Nadace - Krtek

Běh pro život


Projekt Běh pro život je série nesoutěžních běhů, které odstartují v různých městech České republiky. Zúčastnit se může opravdu každý malí, velcí, sportovci, rodiny s dětmi i školy. Akce je zaměřena na podporu zdravého životního stylu.
Získané finační prostředky budou využity na podporu Nadačního fondu dětské onkologie Krtek a na rozvoj jeho projektu Home care - domácí péče. Pro nemocné děti je nejlepší v mnoha ohledech prožívat léčbu ve známém prostředí domova, proto se snažíme pobyt dítěte v nemocnici zkrátit na minimum. V současné době zajišťuje NFDO Krtek zapůjčení léčebných pomůcek a podpůrných přístrojů (antidekubitační podložky, rehabilitační pomůcky, motorové dlahy či koncentrátory kyslíku).Cílem projektu Home care - domácí péče je však vytvoření a vybavení skupiny lékařů a sester, kteří v kteroukoli denní i noční dobu na výzvu rodiče navštíví nemocné dítě, zhodnotí jeho zdravotní stav a poskytnou mu potřebnou pomoc. Ve většině případů nebude nutný transport ani následná hospitalizace dítěte. Tato činnost není financována zdravotními pojišťovnami, náklady jsou proto v plné výši pokrývány ze zdrojů NFDO Krtek.

Nadační fond dětské onkologie KRTEK


Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje od roku 1999 práci Kliniky dětské onkologie FN Brno. Od začátku fungování NFDO KRTEK je jeho hlavní prioritou zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími následky. Realizujeme programy na zvyšování kvality života malých pacientů a jejich blízkých.

Pojďte si povídat

16. dubna 2009 v 20:12 | Vláďa s Bumbaris paris.org ( Boj proti rakovině )

Ahoj všichni,

Aktivně přispívám na blogu bumbarisparis.org, kde si píší lidé nemocní rakovinou a jejich blízcí. Protože vím, že každý z nás, má nějaké trápení, nabízím možnost si o tom povídat. Na co se zeptáte, na to odpovím. Těším se na naše povídání.
s pozdravem Vláďa (autor stránky)


6. Konformní radioterapie

14. dubna 2009 v 0:00 | Česká onkologická společnost |  Chemoradioterapie !

6. Konformní radioterapie

Moderně vedená léčba radioaktivním zářením, tedy i při konkomitantní chemoradioterapii, je v současné době prováděna konformně. Cílem konformní radioterapie (conform = přizpůsobit) je přizpůsobit tvar ozařovaného objemu nepravidelnému objemu nádorového ložiska. Snižuje se riziko vzniku především chronických ireverzibilních změn po ozáření a navíc je umožněno zvýšení dávky v cílovém objemu bez zvýšeného rizika poškození okolních zdravých tkání. Výsledkem je dosažení lepší lokální kontroly onemocnění a nižší akutní a pozdní toxicity léčby.
Prostorového souhlasu léčeného objemu (např. nádor, lůžko nádoru) a plánovacího cílového objemu lze dosáhnout kombinací několika technik konformní radioterapie:
 1. tvarováním ozařovacích polípomocí individuálních vykrývacích bloků, vícelamelového kolimátoru (vícelamelový kolimátor - systém vykrývacích lamel v hlavici lineárního urychlovače individuálně upravující tvar ozařovacího pole - obr. 1, 2)
  Lineární urychlovač - ozařovací přístrojSystém vykrývacích lamel v hlavici lineárního urychlovače individuálně upravující tvar ozařovacího pole

 2. aplikací radioterapie s modulovanou intenzitou ozařovacího svazku (IMRT - Intensity Modulated Radiotherapy) nebo obrazem řízené radioterapie (IGRT - Image Guided Radiotherapy), které jsou schopny vytvořit a provést ozáření přesně podle hranic cílového objemu i s konkávním průběhem (toto standardní konformní radioterapie není schopna provést), tato technika mění tvar ozařovaného pole i během vlastního záření

 3. použitím trojrozměrných 3D plánovacích systémů (obr. 3), inverzního plánování.
  Základem moderního plánování léčby zářením je CT vyšetření pro plánování radioterapie celé anatomické oblasti. Při inverzním způsobu je postup plánování "otočen". Nejdříve se zadá počet a orientace svazků (nikoliv velikost polí) a dávky na oblast cílového objemu a rizikových orgánů podle tolerančních dávek na záření. Plánovací systém pak navrhne optimální plán využívající různé zatížení v různých segmentech jednotlivých svazků. Nastavení přímo na ozařovači je vhodné ověřit, např. 1x týdně, snímkem pomocí snímače polohy pacienta na ozařovacím přístroji - portálním snímkováním (portal imaging, obr. 4).
  Trojrozměrný (3D) ozařovací plán radioterapie zhoubného nádoru konečníkuSnímač rentgenového obrazu přímo na ozařovacím lůžku sloužící ke kontrole správné polohy pacienta (portal imaging)

 4. Významnou součástí provedení konformní techniky radioterapie s nižší radiační zátěží zdravých tkání a orgánů je také použití speciálních polohovacích a fixačních pomůcek. V případě ozařování v oblasti pánve se s výhodou využívá poloha pacienta na břiše, pronační, při které se kličky tenkého střeva přemísťují mimo oblast pánve (jsou výrazně citlivé na záření). Tomu ještě více napomáhá speciální podložka s centrálním otvorem "pro břicho" (bellyboard, obr. 5) a ozařování s plným močovým měchýřem. Při ozařování v oblasti hlavy se používají individuálně zhotovené fixační masky z termoplastického materiálu (obr. 6). Oblast hrudníku se ozařuje za použití klínových podložek pod hrudníkem a opěrek horních končetin.
  Podložka pro ozařované pacienty v oblasti pánve v poloze na břiše


  Fixační maska pro ozařování v oblasti hlavy a krku

Veselé Velikonoce

10. dubna 2009 v 17:12 | David K.