Srpen 2008

Léčba rakoviny !

30. srpna 2008 v 18:35 | David K. |  RAKOVINA !!!

Léčba rakovinyLéčba nádorových onemocnění je prakticky vždy postavena na spolupráci více specialistů z několika oborů. Nejčastějšími metodami léčby jsou chemoterapie, radioterapie a chirurgická léčba. Kromě nich dnes dochází k velkému rozvoji biologické léčby, tedy léčby, která působí cíleně na nádorové buňky a nepoškozuje ostatní tkáně. Genová terapie je zatím v plenkách a využívá se jen experimentálně.

Chemoterapie

Spočívá v podávání látek, které ničí rychle se dělící buňky. Většinou jsou to látky velmi toxické. Jejich podávání umožňuje pouze skutečnost, že nádorové onemocnění ohrožuje pacienta na životě, takže chemoterapie má naději být život zachraňující léčbou. Ne vždy však vede k úplnému uzdravení a ne všechny nádory jsou vůči ní bezbranné.
Chemoterapie má díky své toxicitě velké množství vedlejších účinků. Ty vyplývají z faktu, že poškozuje nejen nádorové buňky, ale i všechny ostatní rychle se dělící tkáně - vlasové váčky, výstelku střeva a podobně.

Radioterapie

Principem radioterapie je cílené ozařování nádoru v opakovaných cyklech, které způsobí ve všech ozářených buňkách nevratné změny. Tyto změny vedou ke smrti nádoru, ale i k poškození tkání ozářených zároveň s ním. Proto se ozařování důkladně plánuje, aby nádorové buňky dostaly co největší dávku záření, zatímco zdravá tkáň byla co nejvíce ušetřena.
Radioterapie se dělí na:
  • teleterapii - zdrojem záření je přístroj mimo tělo pacienta, který zvnějšku a přes kůži ozařuje cílový nádor;
  • brachyterapii - zářič v různé formě (tekutina, pevný útvar) se dostává do přímé blízkosti nádoru; tím se zvyšuje dávka radiace, kterou je ozářen nádor, a zároveň se šetří ostatní tkáně.

Chirurgická léčba


Cílem chirurgické léčby je vyjmout nádorovou hmotu ven z těla. V některých situacích se chirurgická léčba používá ke zmenšení a oslabení nádoru před ozařováním či chemoterapií, které jsou pak účinnější. Operace je vždy velkou zátěží pro organismus, a proto se chirurgická léčba používá jen v případě, kdy je smysluplná.
Když je nádorové onemocnění již v tak pokročilé fázi, že jej nelze chirurgicky vyřešit, nemá smysl odstraňovat nádor, protože by to bylo jen zbytečné trápení navíc. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je situace, kdy operace odstraní velmi nepříjemné a sužující zdravotní obtíže, které jsou s nevyléčitelným nádorem v daném umístění spojeny.

Nadace - Krtek

3. srpna 2008 v 11:15 | David K. |  Nadace - Krtek

Nadační fond dětské onkologie krtek.

Náramek VELO jako symbol vaší podpory projetku cyklisté dětem.

Připějte na konto nadačního fondu dětksé onkologie Krtek pouhou stokorunou a získáte nová náramek VELO jako symbol sounáležitosti a vaší podpory projektu ciklisté dětem.
Jak bude s vašimi penězi naloženo, informace na www.krtek-nf.cz
Projekt ciklisté dětem, který byl odstartován v roce 2004 a u jehož zrodu stál i časopis VELO, přinesl nadačnímu fondu dětské onkologie v Brně již bez mála milión korun ! Pomoc cyklistů dětem nekončí ! Pomáhejte s námi těm, kteří to nejvíce potřebují.
Objednat náramek a přispět tak můžete následovně:
Buď u mě na e-mailu drazic@seznam.cz nebo na stránce www.krtek-nf.cz !
Náramek "VELO - Nadační fond Krtek" Vám bude zaslán do dvou týdnů po přijmutí platby. Poštovné a balné hradí vydavatelství V-Press. Kompletní výtěžek z prodeje náramků bude poukázán na konto Nadačního fondu dětské onkologie Krtek v Brně.