Červenec 2008

Rakovina kůže

25. července 2008 v 20:00 | Lenka H. |  RAKOVINA !!!

RAKOVINA KŮŽE !


*Za posledních 30 let se čtyřnásobně zvětšil počet osob u kterých byl nalezen melanom (zhoubný nádor kůže). Zatím co v roce 1970 to bylo více jak 300 případů, v roce 2000 jich bylo téměř 1400. Počet zhoubných nádorů kůže tedy stoupl 47 %. Vzhledem k tomu, že melanom se objevuje stále víc i u mladých osob, tak nikdo nemůže tvrdit, že se ho to netýká.

Poškození kůže vlivem slunce

Hlavním rizikovým faktorem jsou sluneční paprsky a jeho UV záření, které je zodpovědné za poškozování kůže.
*Lidé se světlou kůží jsou nejvíce náchylní na její poškození - konkrétně lidi s kůží, která se vždy spálí, nikdy neopálí, lidé s rezavými nebo blonďatými vlasy se zelenými nebo modrými oči. U lidí s tmavou kůží se objevuje zřídka, protože jejich kůže obsahuje více ochraného pigmentu.
*Kůže dětí je nezranitelnější a nejvíce ohrožená slunečním zářením. Vystavování dětí na slunci je škodlivé. Lidé kteří měli v dětství pihy nebo se opakovaně spálili jsou více ohroženi vznikem rakoviny kůže v dospělosti.

Nádory

Kožní nádory se objevují nejčastěji ze všech zhoubných nádorů. Prvními znaky je množství abnormálních i když relativně neškodných výrůstků (změna povrchu a barvy kůže). Jejich časné rozeznání je důležité, protože signalizují možnou rakovinu kůže.Nádory kůže:
*Melanomové(maligní melanom)-Tento nádor vzniká z buněk prodkujících pigment. Šíří se do blízkých tkání a orgánů a mohou je poškodit. Většina těchto nádorů má sklon se rozrůstat (metastázovat) do jiných částí těla.

*Nemelanomové- které se dělí na:
-Bazocelulární karcinom- nádor vzniká z bazálních buněk. Metastázování se u toho druhu běžně nevyskytuje.
-Spinulelulární karcinom- nádor vzniká z buněk pokožky. Metastázování je u tohoto nádoru málo časté.

*Ostatní-jiné druhy jsou méně časté
U nemelanových nádorů je vysoké procento na vyléčení hlavně díky tomu, že nemetastázují.

S každou změnou pokožky jděte k lékaři!


Faktory ovlivňující vznik rakoviny kůže:
*Výskyt rakoviny kůže v rodině
*Světlý typ kůže
*Opakované opalování v soláriu
*Strava s nadměrným obsahem tuku a malým množstvím vitamínů
*Pokud jste již v minulosti rakovinu kůže měli
*Oslabený imunitiní systém

Ochrana:
-Ochanný přiléhavý tkaný oblek (trička s dlouhým rukávem, pokrývka hlavy, sluneční brýle.
-Používejte ochrané krémy před slunečním zářením.

Péče o kůži

Kůže vystavená teplu a UV záření se rychle dehydratuje, to může vést ke škrábání a ke vzniku ekzémů. Aby se předešlo nepříjemným kožním problémům, je potřebné se o kůži přiměřeně starat. Úbytek hydratace z kůže efektivně neutralizujeme použitím hydratačních produktů. Pokud máte citlivou pokožku, vyhýbejte se horkým koupelím a sprchám. Zvýšená mastnota kůže může vzniknout po používání některých produktů a vyskytuje se v oblastech, kde je na kůži velká koncentrace mazových žláz-např. na tváři, na horní části zad, na hrudi. Mastnou kůži nejlépe ošetříme pravidelným čištěním pomocí kosmetických prostředků s obsahem alkoholu.

Léčba

Rakovina kůže se vyvýjí velmi pomalu. Od prvních příznaků trvá většinou dva až tři roky než se vytvoří metastázy v jiných částech těla. V těchto fázích už je mnohem těžší rakovinu vyléčit. Při včasném zjištění melanomu je léčba jednoduchá, chyrurgicky se postižená místa odstraní.
Nebojte se zajít k lékaři může Vám zachránit život!Rakovina plic (kouření)

20. července 2008 v 20:22 | Lenka H. |  RAKOVINA !!!

Kouření škodí nejen Vám, ale i vašemu okolí!!!

Víme že je velmi těžké přestat kouřit, ale je nutné si uvědomit, že v dnešní době zemře na následky kouření mnoho lidí.
*V České Republice v důsledku kouření umírá více než 18 000 osob za rok tj. 50 úmrtí za den.
*Onemocnění vzniklých na základě kouření je až 50 druhů z nichž více než 20 je smrtelných.
*Průměrná délka života je o 15 let kratší než u nekuřáků.
Skoncujte s cigaretou jednou pro vždy!!!

!Kouření v těhotenství!

Kouření v těhpotenství je škodlivé nejen pro vás, ale hlavně pro vaše dítě.
Díky menšímu okysličení se dítěti nedostává tolik kyslíku i živin přes placentu. Děti kuřaček mají nižší porodní váhu v průměru o čtvrt kilogramu. Maminky se milně domnívají, že menší váha miminka jim usnadní porod. To není pravda, protože závažnost porodu se odvíjí od obvodu hlavičky.
Polovina dětí do jednoho roku, které zemřeli v důsledku syndromu náhlého úmrtí, doplatilo na to, že jejich matky v jiném stavu kouřily. Děti zemřeli neboť náhle přestali dýchat, kouření v druhé polovině těhotenství ničí určité mozkové receptory plodu, které umějí automaticky nastartovat dáchání, pokud se dech na chvilku zastaví.
Delší dobu je již známo, že děti žen, které nepřestaly kouřit ani v těhotenství jsou častěji negativistické, impulzivní, agresivní. Podle nedávno publikovanýchvýsledků výzkumu amerických vědců potomci takových žen svporovnání se svými vrstevníkypětkrát častěji ve věku deseti let experimentují s tabákem.
Vznik závislosti na nikotinu je z 60 % ovlivněn geneticky. Přitom náchylnost lze dědit i po otci.

Rakovina plic:

riziko onemocnění rakovinou plic je u osob, které kouří zhruba 20 let 20 cigaret denně, (tj. s celkovým konzumem cigaret více jak 150 000 cigaret), po dosažení věku 45 let asi 18x vyšší, než u nekuřáků.
Podle výzkumů je poměr faktorů následující:
35% - kouření a alkohol
5% - karcinogenní látky v zaměstnání
3% - ionizující záření
1% - léky
10% - příčinu nebylo možné zjistit ( vliv psychyky, stresu, dědičnosti )
2% - transformace nezhoubných nádorů
44% - výživové faktory ( podle jiných studií se mohou výživové faktory podílet na vývoji rakoviny až z 60% )
Omezíme-li tedy kouření, alkohol, stres, nadměrně slunění a vyhneme-li se rakovinotvorným látkám v potravě velmi snížíme pravděpodobnost onemocnění rakovinou.
Po 10 letech zanechání kouření klesá riziko onemocnění rakovinou plic na úroveň rizika trvalých nekuřáků. Riziko onemocnění rakovinou plic se zvyšuje kouřením cigaret s vysokým obsahem dehtu, s hloubkou inhalace a vysokým počtem denně vykouřených cigaret. Riziko onemocnění je potencováno některým pracovním prostředím. Jsou to především dělníci, pracující s azbestem. Zde je riziko 92x vyšší ve srovnání s nekuřákem, nepracujícím s azbestem. ( Proto ve Švédsku nesmí kuřák pracovat v azbestovém průmyslu. )
Rakovina plic patří k nejhůře léčitelným nemocím a je nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné nádory. V převážné většině je rozpoznána až v pokročilém stádiu, kdy už je vyloučená chirurgická léčba.

Rakovina plic - příznaky

° Dráždivý kašel
° Výrazný úbytek na váze za poměrně krátkou dobu
° Dušnost
° Bolesti hrudníku či kostí
° Otoky horních končetin a hlavy
° Paličkovité prsty
° Potíže s polykáním
° Pokleslá víčka, zúžená zornice, zapadlé oko ( jen vzácně )

Rakovina plic - léčba

Léčba rakoviny plic je reálná jen u malého procenta pacientů, protože ve většině případů se na onemocnění příjde pozdě. Pak se lékaři snaží alespoň zmírnit příznaky rakoviny. Jde však o prodloužení života o týdny, ve výjimečných případech o měsíce.

http://www.mineralfit.cz
http://www.drogy.doktorka.cz


Rakovina varlat !

12. července 2008 v 16:24 | David K. |  RAKOVINA !!!
RAKOVINA VARLAT

VARLATA


Varlata (Testes)jsou mužské pohlavní žlázy, jsou umístěné za penisem ( pyjem) ve váčku, který se nazývá šourek (skrotum). Varlata produkují a uchovávají mužské pohlavní buňky - sperma. Varlata produkují rovněž pohlavní hormony, které způsobují mužskou charakteristiku jedince tj. typ postavy a skeletu, a typ ochlupení, růst vousů a hlubší mužský hlas. Kontrolují také rozvoj reprodukčních orgánů a sexuální chování muže.

Varle má vejčitý tvar, je hladké a na pohmat mírně citlivé. Na jeho zadní stěně na ně shora naléhá
nadvarle. Semenovod spolu s cévami tvoří svazek, který pokračuje do tříselného kanálu.

Varlata jsou normálně sestouplá a umístěna v šourku již před narozením chlapce. rodiče by měli
během pravidelné hygieny dítěte kontrolovat stav šourku a o svých eventuálních pochybnostech
informovat lékaře. Příslušný dětský lékař by měl při pravidelných pediatrických kontrolách vyšetřovat stav skróta a jeho obsah (sestoupnutí varlat). tímto postupem lékař zjistí již u velmi malého chlapce brzy po narození zda nejde o kryptorchismus, tedy o nesestouplé varle. Pod tímto pojmem se rozumí nesprávně umístěné varle. Jedná se o vrozenou odchylku, kdy varle není ve skrótu jak má normálně být, ale nachází se v dutině břišní či v třísle nebo při horním pólu příslušné poloviny šourku. Tuto odchylku je naprosto nutné odstranit už v raném dětství nejlépe jednoduchou operací. Výsledkem jsou varlata uložená v šourku.


Co je zhoubný nádor

Zhoubným nádorem (rakovinou) obecně nazýváme onemocnění, za nímž se skrývá skupina více než 100 různých chorob. Ačkoli každý druh se od jiného liší v mnoha ohledech, všechny mají společný alespoň v určité fázi nekotrolovatelný buněčný růst buněk, které se vymkly kontrolním mechanismům pacientova organismu. Překotně a bez kontroly rostoucí buňky tvoří nádor. Zhoubné nádory mohou destruovat a ničit okolní tkáně a orgány. Mohou tvořit dceřiná nádorová ložiska v ostatních částech organismu. Zhoubné nádory vyvíjející se varleti se nazývají nádory testikulární.

VÝSKYT TESTIKULÁRNÍCH NÁDORŮ

Nádory varlat jsou onemocněním s výrazným rasovým, geografickým a věkovým výskytem. Z dlouhodobých studií vyplývá, že 90% všech testikulárních nádorů na světě se nachází u rasy bílé, 6,6% se vyskytuje u rasy černé a zbytek připadá na ostatní rasové skupiny. Největší procento testikulárních nádorů se diagnostikuje v severních státech Evropy, především v Dánsku. V českých zemích se počet těchto onemocnění za posledních 15 až 20 let více než zdvojnásobil.
Příznivou tendencí je současné snížení úmrtnosti. U dětí a starší generace se výskyt těchto nádorových chorob prakticky nemění a ze statistického hlediska je zanedbatelný. Testikulární nádory jsou u nás nejčastějším nádorovým onemocněním mužů ve věkové kategorii 20 až 40 let. Jejich věkové rozložení je zcela charakteristické. Jsou typickým onemocněním mladé a střední mužské generace. Nad 50 let věku se vyskytují jen zřídka.

PŘÍČINY VZNIKU

Příčiny vzniku testikulárních nádorů jsou neznámé. Existují však rizikové faktory, které se dávají do souvislosti s jejich vznikem. K nejdůležitějším patří již zmíněný kryptorchismus (nesestouplé varle). Zvýšené riziko vzniku zhoubných nádorů varlat existuje i u kryptorchiků, jejichž kryptorchismus byl upraven. Toto riziko existuje dokonce i u mužů s jednostranným kryptorchismem pro druhostranné, normálně sestouplé varle.

PŘÍZNAKY

Testikulární nádory se vyskytují nejčastěji mezi patnáctým a čtyřicátým rokem věku. Může jimi však onemocnět muž v kterémkoliv věku a proto by všichni muži měli znát příznaky tohoto nádorového onemocnění. Většinu testikulárních nádorů by měli odhalit muži sami vzhledem ke zrakové i pohmatové přístupnosti varlat. Muži, kteří pravidelně provádějí samovyšetřování, velmi dobře vědí, jak vypadá jejich normální varle, a tak lehce zaznamenají jakoukoliv odchylku od této normy.
1. Jednoznačným pokynem k návštěvě lékaře by měla být: Každá změna objemu varlete - zvětšení, ale i zmenšení.
2. Ztvrdnutí varlete
3. Výskyt hrbolků či bulek a další odchylky od normálního stavu.
4. Bolest nebo jakýkoliv pocit nepohody ve varleti nebo ve skrótu.
5. Tupá bolest ve dolní partii břicha nebo v tříslech.
6. Pocit napětí, citlivost a zvětšení prsních žláz.
Vyjmenované příznaky - symptomy - však nemusejí být známkami zhoubné choroby. Tyto symptomy mohou být způsobeny jakýmikoliv jinými naprosto nezhoubnými onemocněními. V zásadě platí, že lékaře je třeba navštívit, jestliže kterýkoliv z těchto příznaků trvá déle nežli 2 týdny. Falešný stud, strach nebo i lhostejnost nejsou v tomto případě na místě. Po prohlídce závodním či obvodním lékařem následuje odborné vyšetření urologem, který spolehlivě rozpozná zánětlivé změny, které provázejí některé méně závažné choroby od počáteční fáze nádorového onemocnění.