Únor 2008

Co je to Rakovina ?

12. února 2008 v 19:03 | Kouky |  RAKOVINA !!!
Co je to rakovina ?

Jako rakovinu označujeme skupinu nemocí, které se vyznačují nekontrolovaným buněčným
dělením a schopností těchto rychle se dělících buněk napadat jiné tkáně a rozšiřovat se do
jiných částí těla, tzv. metasfáze. Ke vzniku rakoviny dochází tehdy, když je genetickými nebo
environmentálními faktory poškozena DNA takovým způsobem, že dojde k deregulaci
buněčného dělení.

Když jsou normální buňky poškozené nebo staré, spustí program kontrolované buněčné smrti,
tzv. apoptozu: rakovinové buňky se dokážou apoptoze vyhnout.

Buněčné dělení (proliferace) je běžný fiziologický proces, ke kterému dochází neustále téměř
ve všech tkáních, například po úrazu, během imunitní reakce, nebo v průběhu výměny buněk,
které odumřely nebo byly vyloučeny pro přílišné opotřebení (v tkáních jako je kůže nebo
sliznice trávicího traktu). Za normálních okolností je rovnováha mezi beněčným dělením a
buněčnou smrtí pevně regulovaná tak, aby byla zajištěna integrita orgánů a tkání. Mutace
vedoucí k rakovině způsobují narušení této rovnováhy.

Nekontrolované a často velmi rychlé a nepřesné dělení buněk může vést buď k nádoru
(tumoru) benigdímu (nezhoubnému) nebo k malignímu (zhoubnému) nádoru. Benigní tumory
nemají schopnost matastázovat, tj. nerozšiřují se do jiných částí těla a nejsou tak životu
nebezpečné. Maligní tumory tuto schopnost mají, a proto jsou velmi nebezpečné.

Wideawake - Maybe Tonight Maybe Tomorrow

7. února 2008 v 20:56 LIVEstrong
Rakovina zabíjí
Víme to.
Frustrující věc je, že tito lidé nemuseli zemřít.
Někdo byl špatně diagnostikován.
Neměl správný přístup
anebo správnou péči.
Přibližně 600 000 lidí na rakovinu zemřelo
Téměř 200 000 z těchto životů mohlo být zachráněno.
Jednoduše platí co již víme!
Je to rozdíl mezi tím co víme a co umíme.
kvůli tomu odvážní lidé kamkoliv jdou.
Spojí se v LIVEstrong.org

My léčíme naléhavé případy !!!